KROUŽKY PRO DĚTI

Pravidelný rozvrh

Kruháček pro holky a kluky - všeobecná příprava

ČTVRTEK
16-17 hodin
ZŠ Buttulova

Aerobik pro radost - všeobecná příprava a aerobik

PÁTEK
15:30-16:30 hodin
LÁčko - obchodka


Harmonogram školního roku - 1. pololetí

1. lekce - 10. 9. 2020 (Kruháček), 11. 9. 2020 (Aerobik) - ZDARMA

PRÁZDNINY - zrušené lekce: 
Kruháček:
29. 10. - podzimní prázdniny
24. 12. + 31. 12. - vánoční prázdniny
28. 1. - pololetní prádzniny
Aerobik:
30. 10. - podzimní prázdniny
25. 12. + 1. 1. - vánoční prázdniny
29. 1. - pololetní prázdniny

Harmonogram školního roku - 2. pololetí

Poslední lekce - 3. 6. 2021 (Kruháček) + 4. 6. 2021 (Aerobik)

PRÁZDNINY - zrušené lekce:
Kruháček:
4. 2. - jarní prázdniny
1. 4. - velikonoční prázdniny
Aerobik:
5. 2. - jarní prázdniny
2. 4. - velikonoční prázdniny


a další...


Co nabízíme? 

Kruháček pro holky i kluky

Hodina je zaměřena na všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku (4-9 let) - na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. 

Další náplň viz charakteristika kurzů Děti na startu.

Aerobik pro radost

Děti se učí ovládat své tělo, hrají různé hry (pro zvýšení fyzické kondice), učí se aerobikové kroky, trénují průpravu flexibilních prvků, průpravu různých skoků, obratnost, koordinaci, vnímání svého těla... 

Trénink je rozdělen na dvě části - aerobik a hry +  základy gymnastiky, správné držení těla... Vše s ohledem na věk dítěte. 
Pro děti si připravujeme různé sestavičky, kde se vyskytují i taneční variace, ale převážně jsou sestavy zaměřeny na aerobik. 

Všechny děti, které navštěvují naše kurzy, mají možnost účastnit se individuálních závodů - cvičení podle lektora v aerobiku. Soutěže jsou ve městech: Chotěboř, Kutná Hora, Chrudim, Poděbrady, Hradec Králové, Jičín, Náchod, Brno, Praha, ... Více info u trenérek.

Sporťáček - v roce 2020/2021 neprobíhá

Hodina není určena pro úplné začátečníky. Pokud jsi k nám ještě nechodila, ale máš zkušennosti s gymnastikou, aerobikem v jiném klubu, s jiným tanečním sportem, kontaktuj nás. 
Učíme se prvky sportovního aerobiku - kliky, skoky, silové prvky, .. Tvoříme menší sestavičky propojené aerobikovými variacemi.


Informace pro rodiče

Kurzovné

700 Kč/pololetí (+/- 16 lekcí)
1 200 Kč/rok
+ 100 Kč - registrační poplatek do ČUS + DNS - 100 Kč (pojištění při vzniklém úrazu na kroužku, tričko DnS, notýsek, ..) - jednorázový poplatek, platí na jeden rok

Číslo účtu: 226 870 746/0600
Do poznámky: jméno dítěte

Kde cvičíme?

ZŠ Buttulova - velká tělocvična (Kruháček)
LÁčko - na Obchodní akademii (Aerobik)

Co s sebou na lekci?

Sportovní oblečení (legíny/tepláky, tričko/tílko, ...), láhev s pitím, notýsek na samolepky nebo razítka (dostanete).

První hodina

Na první ukázkové hodině dostane dítě závaznou přihlášku. Pokud se rozhodne k nám chodit i nadále, přinese nám ji na další lekci, kde dostane i notýsek a tričko Děti na startu. Děti do notýsku za každou hodinu dostávají samolepku za účast + další samolepky dle rozhodnutí trenérky (snaha, vyhraná hra, ...).

Potvrzení pro pojišťovnu

Abychom Vám mohli vystavit potvrzení, musíte nejdříve poslat peníze na účet. Na potvrzení musíme napsat datum příchozí platby a Vy potom s výpisem z účtu (kde je vidět, že jste platbu odeslali) dojdete na pojišťovnu. Potvrzení žádejte u lektorky kurzu.


Co je projekt Děti na startu?

www.DETINASTARTU.cz

Proč vybrat Děti na startu?

 • vyzkoušíte více sportů najednou
 • zjistíte k čemu má dítě největší vlohy a jaký sport ho bude bavit
 • poskytnete dětem všeobecnou sportovní průpravu

Pro koho jsou Děti na startu?

 • Všechny děti ve věku od 4 do 9 let.
 • Děti štíhlé, s nadváhou i obézní, talentované i netalentované.
 • Děti, které rádi sportují a dávají přednost všestrannému rozvoji - nechtějí dělat jeden konkrétní specializovaný sport.

Jak a kdy probíhá trénink?

 • Trénink probíhá 1x týdně po dobu školního roku (září - červen).

Průběh tréninku:

 • Společné rozcvičení všech dětí
 • Rozdělení dětí do 4 skupin dle věku a pohybových dispozic, aby si jednotlivé skupiny byly výkonnostně co nejvíce podobné
 • Každá skupina je doprovázena jedním trenérem a po dobu 10ti minut cvičí na stanovišti, které je zaměřeno a jednu ze 4 disciplín: atletika, gymnastika, míčové dovednosti, koordinace
 • Po 10ti minutách se jednotlivé skupiny vymění a opakuje se tento proces, dokud se děti nevystřídají na všech stanovištích.
 • Na závěr tréninku děti mají společné zakončení hodiny formou protažení a společných her.

Kdo děti trénuje?

Děti trénuje vyškolený tým trenérů, kteří absolvovali školení cílené k projektu Děti na startu. Na základě předešlého vzdělání je trenérům udělen diplom šéftrenéra nebo asistenta, kdy šéftrenér je za asistenty odpovědný a asistenti trénují pod jeho vedením.

DESATERO Dětí na startu

1. Nikoho neporovnáváme
2. Při cvičení, u her nikdo nevypadává - každý se vždy vrací do hry
3. Určeno pro všechny děti: šikovné - nešikovné, tlusté - hubené, talentované - netalentované
4. Spolupracujeme s trenéry ostatních sportovních odvětví

5. Vytváříme pozitivní vztah dětí ke sportu - normální je sportovat a hýbat se
6. Chceme zabránit předčasné specializaci dětí - rozvíjíme všestrannost
7. Správná životospráva - jednoduchou formou komunikace učíme děti správnému stravování
8. Učíme správnému držení těla, drobným pohybovým návykům
9. Komunikace v kolektivu, bezpečnost při sportování, používání pomůcek a nářadí
10. Poradíme s výběrem sportovní aktivity - dalším případným zařazením ve sportovním oddílu


Děti při nástupu do kurzu obdrží:

Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz všem dětem v jednotlivých střediscích zasílá trička a deníčky sportovce, která jsou pro celou republiku a všechny střediska jednotná.

TRIČKO                                        DENÍČEK SPORTOVCE

Tričko s logem projektu.                                                          Motivační deníček na razítka za jednotlivé disciplíny.