Kroužky pro děti

Kruháček

Hodina je zaměřena na rozvoj všeobecných sportovních dovedností jako jsou základy gymnastiky, atletiky, míčových a pohybových her, flexibility, síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace. 

Aerobik pro radost

Hodina je více zaměřena na rytmiku, flexibilitu, gymnastiku a dětský aerobik - kroky formou básniček, písničky a tanečků. Stejně jako je tomu na kurzu Kruháček, klademe důraz na rozvoj všeobecných sportovních dovedností. V případě zájmu o pokračování v závodním aerobiku jsou děti vybrány z těchto kurzů do závodní přípravky, kde se systematicky připravují na závody. Děti mají možnost účastnit se individuálních závodů - cvičení podle lektora v aerobiku. Více info u trenérek.


Přihlášky 2023/2024

Veškerá komunikace rodič-dítě-trenér-klub probíhá přes klubovou platformu EOS. Účet je veden na dítě (člen klubu), ke kterému má přístup jak rodič, tak i dítě (dle věku).

  • Rozvrh tréninků nebo lekcí
  • Přihlášky na sportovní tábory, akce, soustředění
  • Omluvenky z tréninků
  • QR kód pro jednodušší platbu kurzovného

Jsi nový člen?

 • Nejprve se zaregistruj přes "Registrovat nového člena" a vyplň povinné údaje. Po schválení profilu managementem se v E-přihláškách přihlas na vybraný kroužek.

Co je projekt Děti na startu?

Proč vybrat Děti na startu?

 • Vyzkoušíte více sportů najednou.
 • Zjistíte k čemu má dítě největší vlohy a jaký sport ho bude bavit.
 • Poskytnete dětem všeobecnou sportovní průpravu.

Pro koho jsou Děti na startu?

 • Pro všechny děti ve věku od 4 do 9 let.
 • Pro děti, které rádi sportují a dávají přednost všestrannému rozvoji.

Jak kroužek probíhá?

 • Společné rozcvičení všech dětí.
 • Rozdělení dětí do skupin dle věku a pohybových dispozic, aby si jednotlivé skupiny byly výkonnostně co nejvíce podobné.
 • Každá skupina je doprovázena jedním trenérem a po dobu 10 minut cvičí na stanovišti, které je zaměřeno a jednu ze 4 hlavních disciplín: atletika, gymnastika, míčové dovednosti, koordinace.
 • Po 10ti minutách se jednotlivé skupiny vymění a opakuje se tento proces, dokud se děti nevystřídají na všech stanovištích.
 • Na závěr tréninku děti mají společné zakončení hodiny formou protažení a společných her.

Děti při nástupu do kurzu obdrží tričko a notýsek!

 • Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz všem dětem v jednotlivých střediscích zasílá trička a deníčky sportovce, která jsou pro celou republiku a všechny střediska jednotná.

Pololetní kurzovné 2023/2024: 1 000 Kč, za podpory Města CHOTĚBOŘ