ZÁVODNÍ AEROBIK

Závodní aerobik

KA, FA, ATS, SA (od 5 let)
Tréninky jsou zaměřeny na prohlubování základních aerobikových kroků, děti se učí složitější aerobikové variace, které se používají na soutěžích typu master class, což je soutěž, kde se cvičí podle lektora. Dále s dětmi trénujeme fyzickou kondici, flexibilitu, skoky, správné držení těla, sílu... S dětmi jezdíme na celorepublikové soutěže.

KA = komerční aerobik, show aerobik (1x-2x týdně)
Trenérky: Klárka Břízová a Terka Musílková 

Pro děti, které chtějí být v závodním týmu, jezdit na soutěže, učit se nové věci. 

ATS = aerobik team show (2x týdně)
Trenérky: Klárka Břízová a Terka Musílková

Pro děti, které chtějí být v závodním týmu, jezdit na soutěže, učit se nové věci. Složitější forma komerčního aerobiku. Vyskytují se zde povinné prvky, které děti musí umět.

FA = fitness aerobik (2x-3x týdně + speciální tréninky)
Trenérky:
Anička Sabolová, Linda Dajčová, Lucka Pradáčová, Klárka Břízová a Mery Sabolová
Výběr dětí z předešlých forem aerobiku. 
Pro děti, které chtějí být v závodním týmu, jezdit na soutěže, učit se nové věci.
Složitější forma aerobiku. Sestava je fyzicky náročnější. Tréninky jsou přísnější a náročnější.
Pro děti, které se věnují aerobiku naplno, mají svůj cíl a trénují si i doma.

SA = sportovní aerobik (3x-4x týdně + speciální tréninky)
Trenérka: Anička Sabolová, Eliška Ledvinková a Ditka Burianová

Výběr dětí z fitness aerobiku (není podmínkou, ale většinou tomu tak je).
Pro děti, které chtějí jezdit na soutěže, učit se nové věci.
Nejsložitější forma aerobiku. Vyskytují se zde skoky, prvky flexibility, povinné prvky. Sestava je fyzicky náročná.
Pro děti, které se věnují aerobiku naplno, mají svůj cíl. Trénink doma je nutností. 


RODINA - AEROBIK - PŘÁTELÉ - KLUB

Atmosféra kolem dětí v tělocvičně je součást jejich osobnostního růstu, utváření hodnot a v konečné fázi i jejich výsledků. Proto doprovázejte děti na soutěže, kdykoliv je to možné. Přicházejte v dobré náladě, bez stresu a napětí, nevyvolávejte v dítěti přehnaný pocit zodpovědnosti, který může u něj přerůst v obavu z výkonu či dokonce strach.

Veďte ho k radosti a k těšení se na soutěž. Dejte najevo svým dětem, že výsledek není pro vás nejdůležitější a už v žádném případě na úkor toho, že se jim závod ne/povedl. Oceňte jeho snahu, zajímejte se, jestli má v týmu kamarády a jestli zažil něco hezkého i mimo tělocvičnu. Veďte ho ke kamarádství, nikoliv k rivalitě, ale k oceňování hodnot každého dítěte z týmu.

Při úspěších se radujte, ale nepodporujte pocit výlučnosti, nadřazenosti, vaše dítě by pak mohlo selhat při překonávání překážek, které mu v budoucnu život do cesty postaví. Nechte si vyprávět, co s týmem zažili, co vymysleli, čemu se smáli. Přiblížíte se tak nejen svému dítěti, ale celému týmu.

Snažte se vytvářet dobré vztahy s ostatními rodiči a trenéry. Důvěřujte svým trenérům a pokud máte připomínky k jejich práci, řešte je přímo s nimi, z očí do očí. Nevytvářejte negativní zákulisní prostředí, buďte přímí a čestní, vaše děti to vidí.

Snažte se při závodech vyhýbat konfliktům, a to i v případě chybování rozhodčích. Není na vás tato pochybení řešit, jen ještě více rozptýlíte soustředění vašich dětí. Trenér jim sám nastalou situaci vysvětlí. Nechte je okusit i tento pocit nespravedlnosti, patří ke sportu i životu. Naučí se mu čelit, soustředit se na to, co je podstatné.

Neřešte s dítětem chyby, které si myslíte, že udělalo. Trenér to dětem řekne a problém vysvětlí/vyřeší sám. Máte-li i přesto potřebu probírat jeho případné chyby v sestavě, dělejte to nenásilně, nepřikládejte jim "osudový" význam. Mohli byste v něm vyvolat pocit, že se jedná o závažná provinění a tím nabourat jeho smysl pro hodnoty.

Stůjte při něm ve chvílích, kdy se mu nedaří, kdy má pocit, že jeho snaha a námaha je zbytečná. Netlačte na něj, podpořte jeho sebevědomí. Zdůrazněte, že nejdůležitější je při trénování/závodě zábava, týmová práce, získávání zkušeností a v neposlední řadě překonávání sama sebe. Když vytrvá, výsledek se jistě dostaví.

Pokud neovládnete svoje emoce a dopustíte se vůči dítěti nevhodného chování, omluvte se. Vaše vztahy se prohloubí. Nemyslete si, že máte vždy pravdu, váš dítě ví o situaci většinou víc než vy a jen on ví, jaké dostal od trenéra pokyny a proč. Buďte důslední, ale nesekýrujte neustále své dítě, jinak bude nuceno vás vytěsnit, být ,,huché".

Nezapomínejte, jak důležité je v moderním sportu vzdělání a inteligence. Netrestejte dítě zákazem sportu, najděte jiný, motivační způsob. Sami dodržujte dané slovo a sliby. Uvědomte si, že děti se víc než slovy učí přirozeným napodobováním.

Stále mějte na mysli, že aerobik je sice krásný sport, ale v životě je mnohem více cennějších věcí. Největších chyb se dopouštějí ambiciózní rodiče, kteří se snaží skrz své děti dobýt vlastní nesplněné sny. Vaše dítě by nemělo nikdy zažít pocit, že ho kvůli "prohře" nemáte rádi.

Proto své děti veďte k vrcholu v lásce, vlídnosti a porozumění, ať mají krásné vzpomínky i když jejich profesní dráha povede jiným směrem. Ať kdykoliv, když projdou kolem tělocvičny, pocítí to krásné rozechvění, které prožívaly jako malý děti a budou se k nám rádi vracet. Dnes je naším úkolem vychovat z nich spravedlivé, upřímné a výkonné sportovce. Je to dlouhá cesta.

Hodně štěstí!

Inspirováno - Dukla Praha