Pravidla při lekcích

10.09.2020

Vážení závodníci, rodiče, děti, 
s ohledem na situaci kolem covid-19 a prohlášením ministra zdravotnictví Vás chceme informovat, že počínaje dneškem, t.j. 10. 9. 2020, mají všichni občané ČR opětovnou povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech. Opatření nošení roušek ve všech společných prostorech (chodby, šatny, toalety atd.) se tedy vztahuje také na prostory našeho klubu (ZŠ Buttulova, obchodka, LÁčko, gympl). Opatření se nevztahuje na cvičební lekci/trénink v samotných tělocvičnách. Prosíme Vás tedy o dodržování těchto pravidel. Minimalizujte prosím svůj pobyt na chodbách, šatnách a společných prostorech na nezbytně nutnou dobu. Rodiče prosíme, aby na děti čekali před školou, v nenutnějších případech vstupujte do škol s rouškou

První lekce kroužků pro děti:
S ohledem na situaci musíme zrušit přítomnost rodičů v tělocvičně i na první ukázkové hodině (pouze v nejnutnějších případech může rodič zůstat, s rouškou). Lektorky kurzů Vám všechny informace řeknou na chodbě (s rouškou). 

Prosíme Vás o podepsání čestného prohlášení o bezinfekčnosti, které budeme každé 3 týdny aktualizovat. Trenérky Vám prohlášení dají před tréninkem nebo si ho můžete doma vytisknout a přinést. 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví. 

LA team Chotěboř